PF 2021

PF 2021
Přeji vám, moji drazí, úspěšný vstup do Nového roku. Ať je lepší jak tento, který byl celý zmatený, někteří přišli o své jistoty a ne vlastní vinou. Přeji nám všem pevné nervy, štěstí a zdraví! Doufám, že se v příštím roce budeme vídat více než v tomto a budeme opět pracovat na společných zážitcích, protože ty nám nikdo nevezme!
Na zdraví!