Klinik Praktiky

Ve fotogalerii naleznete postup cévkování - katetrizaci muže.